menu

Van NEDC naar WLTP: hogere emissiewaarden, dus betalen we ook meer?

Van NEDC naar WLTP: hogere emissiewaarden, dus betalen we ook meer?

Nee, de auto’s van nu zijn niet ineens een stuk milieuonvriendelijker. Toch hebben ze sinds september 2017 op papier een hogere CO2-uitstoot. Hoe komt dat? De Europese Unie heeft de norm omtrent het testen van CO2-uitstoot aangepast. Voorheen werden emissiewaarden gemeten aan de hand van de NEDC-testcyclus. De introductie van opvolger WLTP betekent strengere metingen en daarmee ook hogere meet- en emissiewaarden. En daar hebben we allemaal mee te dealen. Maar er is ook goed nieuws: een speciale rekenformule moet zorgen voor een overgangsregeling, door de hogere waarden tijdelijk te compenseren.

Network4Cars meldt prijscompensatie!

Waarom is die compensatie zo belangrijk? Op Europees niveau hangen autoprijzen nauw samen met de CO2-uitstoot. Een toename in uitlaatgasemissies staat in veel landen gelijk aan meer belasting over de nieuwwaarde van auto’s. Kortom, de consument betaalt letterlijk en figuurlijk de prijs voor deze verandering. Duurdere auto’s betekent minder vraag, dus was het van economisch belang dat hier een regeling voor werd getroffen. Bij Network4Cars zijn we blij u te mogen melden: die is er nu!

Overgangsregeling van tijdelijke aard; informeer bij ons voor meer details

Hoe werkt de overgangsregeling precies? Vrij eenvoudig: de rekenformule brengt zowel de NEDC- als de WLTP-meetresultaten in kaart op uw COC. Wanneer in het betreffende land de CO2-uitstoot samenhangt met belastingen of andere heffingen, is de lagere (NEDC-)meetwaarde leidend voor de prijs zolang de regeling van kracht is.

In veel Europese landen loopt de overgangsregeling af per 1/7/2020 en in sommige landen is deze verlengd tot en met 31/12/2020. Wanneer de termijnen zijn verstreken geldt alleen nog de WLTP-testcyclus als bepalend voor de CO2-meting, en dus ook voor de belastingen en autoprijs. Iets om rekening mee te houden! Vanzelfsprekend houdt Network4Cars alle ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten. Meer weten? Neem gerust contact met ons op of informeer naar de voor u geldende regelgeving bij uw nationale autoriteiten.

Curious how we work?

Learn more about our step by step order process


Also interesting for you

Easily compare car models.
07-9-2020
On our website we always have more than 300 car makes and models in stock. Easily compare car models now!
Expected automotive trends to look out for in 2022
21-1-2022
As we welcomed 2022, let’s have a look at what is expected to happen within the automotive industry.
Too much stock and not the right mix?
20-10-2023
In the turbulent world of car trading, the availability of makes and models has always been a crucial factor.
Expiry of type approval
04-11-2019
This table shows the directives and regulations, and which component type approval will expire on the date given in the column “expiry of type approval”.
By signing up you grant permission to use your data to keep you informed of news and offers from Network4Cars