menu

Van NEDC naar WLTP: hogere emissiewaarden, dus betalen we ook meer?

Van NEDC naar WLTP: hogere emissiewaarden, dus betalen we ook meer?

Nee, de auto’s van nu zijn niet ineens een stuk milieuonvriendelijker. Toch hebben ze sinds september 2017 op papier een hogere CO2-uitstoot. Hoe komt dat? De Europese Unie heeft de norm omtrent het testen van CO2-uitstoot aangepast. Voorheen werden emissiewaarden gemeten aan de hand van de NEDC-testcyclus. De introductie van opvolger WLTP betekent strengere metingen en daarmee ook hogere meet- en emissiewaarden. En daar hebben we allemaal mee te dealen. Maar er is ook goed nieuws: een speciale rekenformule moet zorgen voor een overgangsregeling, door de hogere waarden tijdelijk te compenseren.

Network4Cars meldt prijscompensatie!

Waarom is die compensatie zo belangrijk? Op Europees niveau hangen autoprijzen nauw samen met de CO2-uitstoot. Een toename in uitlaatgasemissies staat in veel landen gelijk aan meer belasting over de nieuwwaarde van auto’s. Kortom, de consument betaalt letterlijk en figuurlijk de prijs voor deze verandering. Duurdere auto’s betekent minder vraag, dus was het van economisch belang dat hier een regeling voor werd getroffen. Bij Network4Cars zijn we blij u te mogen melden: die is er nu!

Overgangsregeling van tijdelijke aard; informeer bij ons voor meer details

Hoe werkt de overgangsregeling precies? Vrij eenvoudig: de rekenformule brengt zowel de NEDC- als de WLTP-meetresultaten in kaart op uw COC. Wanneer in het betreffende land de CO2-uitstoot samenhangt met belastingen of andere heffingen, is de lagere (NEDC-)meetwaarde leidend voor de prijs zolang de regeling van kracht is.

In veel Europese landen loopt de overgangsregeling af per 1/7/2020 en in sommige landen is deze verlengd tot en met 31/12/2020. Wanneer de termijnen zijn verstreken geldt alleen nog de WLTP-testcyclus als bepalend voor de CO2-meting, en dus ook voor de belastingen en autoprijs. Iets om rekening mee te houden! Vanzelfsprekend houdt Network4Cars alle ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten. Meer weten? Neem gerust contact met ons op of informeer naar de voor u geldende regelgeving bij uw nationale autoriteiten.

Ti interessa come lavoriamo?

Ulteriori informazioni sul nostro processo per gli ordini, fase per fase


Anche interessante per te

Si concluderà la fase 3 del WLTP
10-7-2019
In poco meno di due mesi a partire da oggi, avrà inizio la nuova fase relativa al passaggio dal regolamento NEDC a quello WLTP. Il team di Network4Cars si propone che clienti e associati siano perfettamente preparati al suddetto cambiamento.
Da NEDC a WLTP: valori di emissione più elevati, quindi paghiamo di più?
06-5-2020
No, le auto di oggi non sono improvvisamente molto più ecologiche. Tuttavia, hanno avuto maggiori emissioni di CO2 sulla carta da settembre 2017. Com'è possibile?
WLTP e NEDC
04-11-2019
La tabella mostra le direttive e i regolamenti, e quali elementi dell’omologazione scadranno alla data riportata nella colonna “scadenza omologazione”.
Vecchi tempi rivivono: una nuova era per l'industria automobilistica
01-11-2023
Sembra che i vecchi tempi stiano rivivendo con la produzione internazionale di nuove auto che sembra essere tornata sulla buona strada
Registrandoti, concedi il permesso all’uso dei tuoi dati per essere informato delle novità e delle offerte di Network4Cars