menu

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Network4Cars Nederland bv.
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Informatie
Kamer van Koophandel Den Haag: 28094651
BTW nummer: NL811235117B01

Algemeen
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Network4Cars. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de databankrechten en de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Network4Cars, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Network4Cars is het niet toegestaan gebruik te maken van de op de website vermelde woord- en beeldmerken en enig onderdeel van de website te kopiëren.

Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Network4Cars garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan sluit Network4Cars, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder maar niet beperkt tot zal Network4Cars in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie de onmogelijkheid de website te gebruiken, en het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is aan de website gekoppelde sites. De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Network4Cars verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Network4Cars is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan Network4Cars verstrekt, gaat u ermee akkoord dat Network4Cars hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor Network4Cars onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Network4Cars is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Network4Cars behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.