We send a link on your e-mail
?
订阅我们的 电子资讯

国际汽车进出口库存批发商

  • 多品牌汽车进出口。多品牌汽车进出口。
  • 全新汽车与近全新汽车均有现货。全新汽车与近全新汽车均有现货。
  • 方便使用的贸易平台方便使用的贸易平台
查阅全文

我们为您精心挑选的首选汽车

查阅全文
我们讲您的语言
作为国际性而多元品牌的独立汽车批发商,我们对市场的了解无人匹及。我们团队成员掌握多种语言。与您交流的人员,个个都精通汽车行业知识。

我们对您的承诺

与Network4Cars合作,代表着您将与最可靠的国际性而多元品牌独立汽车批发商合作。 我们的运营为客户提供最清晰最稳定的服务,并能不断为客户提供众多品牌的全新车及近全新车。

汽车贸易行业专家

汽车贸易行业专家

我们各个训练有素的跨国贸易人员,都是这领域的专家,并有着多年的丰富职业经验。
沟通交流,您将一直掌握最新信息

沟通交流,您将一直掌握最新信息

我们会通过24小时服务门户平台,为您全方位提供您订单最新状态的通知。
最新的市场行情

最新的市场行情

Network4Cars拥有最热情衷心的团队,他们紧贴全球汽车行业的最新资讯。
国际网络,注重需求

国际网络,注重需求

Network4Cars与商业客户密切合作,准确定位您的需求
精准的进口管理

精准的进口管理

我们会对所有进口所需文件进行管理,并按时将汽车交付至您所指定的地点。
清晰的条款及条件

清晰的条款及条件

您可以准确掌握每个交易的相关信息: 我们在交易的每个步骤中都提供明确的规定,以便您能准确掌握与您相关的各类信息。
全球汽车购买及销售。

全球汽车购买及销售。

Network4Cars是国际性而多元品牌的独立汽车批发商。 我们拥有自己的现货库存、汽车领域贸易的专业知识、及遍及位于欧洲所有国家及欧洲以外地区的贸易经验 。
拥有具竞争力的价格,永远最好的交易

拥有具竞争力的价格,永远最好的交易

最优质的汽车和最好的价格,永远不会造成令人不快的意外。这就是Network4Cars的立场与服务态度。

我们的团队

Robert van den Eijkel

Robert van den Eijkel

Managing Director

English Nederlands Deutsch

Marcel Corts

Marcel Corts

Managing Director

English Nederlands Deutsch

Redwan Akkouh

Redwan Akkouh

Chief Financial Officer

English Nederlands Italiano

Ronald Kramer

Ronald Kramer

Director Business Development

English Nederlands

Arjan van Bree

Arjan van Bree

Trader

English Nederlands Deutsch

+31 (0)252 740 722 +31 (0)252 740 722

René Brons

René Brons

Trader BE, AT, CH and USA cars

Nederlands English Deutsch

+31 (0)252 740 702 +31 (0)252 740 702

Quentin Fourneyron

Quentin Fourneyron

Trader

Francais English

+31 (0)252 740 712 +31 (0)252 740 712

Marta Siek

Marta Siek

Trader

Nederlands English Polish

+31 (0)252 740 726 +31 (0)252 740 726

Antoneta Zota

Antoneta Zota

Customer Support

Italiano English Romanian Portuguese

+31 (0)252 740 718 +31 (0)252 740 718

Pascal Schenk

Pascal Schenk

Customer Support

Deutsch English Nederlands

+31 (0)252 740 782 +31 (0)252 740 782

Jana Niskácová

Jana Niskácová

Logistics

English Czech Slovak

+31 (0)252 740 727 +31 (0)252 740 727

Anna Ivanova

Anna Ivanova

Trader

English Russian Bulgarian

+31 (0)252 740 711 +31 (0)252 740 711

Sama Al-Khamisi

Sama Al-Khamisi

Trader

Deutsch English Arabic

+31 (0)252 740 791 +31 (0)252 740 791

Emilia Bajraszewska

Emilia Bajraszewska

Customer Support

Polish English

+31 (0)252 740 794 +31 (0)252 740 794

Patrick Weinans

Patrick Weinans

Logistics

Deutsch English Nederlands

+31 (0)252 740 785 +31 (0)252 740 785

Martine Amende

Martine Amende

Management Assistant

Nederlands English

+31 (0)252 740 787 +31 (0)252 740 787

Bogdan Ivanov

Bogdan Ivanov

Trader

English Romanian

+31 (0)252 740 792 +31 (0)252 740 792

Gillian Koot

Gillian Koot

Customer Support

Nederlands Francais English Deutsch

+31 (0)252 740 731 +31 (0)252 740 731

Sasho Ilievski

Sasho Ilievski

Logistics

English Bulgarian Kroatie Slovenie

+31 (0)252 740 716 +31 (0)252 740 716

Jarno Oldenijens

Jarno Oldenijens

Trader

Deutsch Nederlands English

+31 (0)252 740 780 +31 (0)252 740 780

Zuzana Čambalová

Zuzana Čambalová

Trader

Slovak Czech English

+31 (0)252 740 707 +31 (0)252 740 707

Alistair Cats

Alistair Cats

Customer Support

Deutsch English Nederlands

+31 (0)252 740 796 +31 (0)252 740 796

Monika Hlubinová

Monika Hlubinová

Customer Support

Slovak Czech English Spanish Hungarian

+31 (0)252 740 747 +31 (0)252 740 747

Helene Verberk

Helene Verberk

Customer Support

Nederlands Deutsch English Francais

+31 (0)252 740 736 +31 (0)252 740 736

Remco Schevernels

Remco Schevernels

Customer Support

Nederlands English

+31 (0)252 740 749 +31 (0)252 740 749

Romain Vicquéry

Romain Vicquéry

Trader

Francais Italiano English

+31 (0)252 740 738 +31 (0)252 740 738

David Becker

David Becker

Trader

Deutsch English

+31 (0)252 740 714 +31 (0)252 740 714

Lorenzo Aldrett

Lorenzo Aldrett

Logistics

English Spanish Deutsch

+31 (0)252 740 717 +31 (0)252 740 717

Lajos Magyar

Lajos Magyar

Trader

Hungarian English Lithuanian

+31 (0)252 740 757 +31 (0)252 740 757

Joscha Schreurs

Joscha Schreurs

Trader

Deutsch English Nederlands

+31 (0)252 740 768 +31 (0)252 740 768

Marco Molinari

Marco Molinari

Trader

Italiano English

+31 (0)252 740 729 +31 (0)252 740 729

Jannik Lorenzen

Jannik Lorenzen

Trader

Deutsch English

+31 (0)252 740 793 +31 (0)252 740 793

Radoslava Koleva

Radoslava Koleva

Customer Support

English Bulgarian

+31 (0)252 740 737 +31 (0)252 740 737

Gabriel Bahiani

Gabriel Bahiani

Trader

Francais English

+31 (0)252 740 739 +31 (0)252 740 739

Marco Pellegrini

Marco Pellegrini

Trader

Italiano English

+31 (0)252 740 734 +31 (0)252 740 734

Viktória Lengyelová

Viktória Lengyelová

Customer Support

English Hungarian

+31 (0)252 740 728 +31 (0)252 740 728